"Spejset"

Det ultimata nätverket

Available Files

No files uploaded.

Anders Hidman Discussion started by Anders Hidman 5 months ago
Nedanstående citat är hämtat från Viktor E. Frankls bok "Livet måste ha mening". Frankl var grundare av den sk logoterapin.

"Eftersom varje situation i livet innebär en uppfordran till människan och ställer henne inför ett problem att lösa, kan man faktiskt vända på frågan om meningen med livet. I sista hand borde människan inte fråga vad som är meningen med livet utan inse att det är till henne själv frågan är ställd. Varje människa tillfrågas av livet, och hon kan bara svara genom att svara för sitt eget liv. Sitt svar till livet kan hon endast genom att vara ansvarig. Logoterapin uppfattar alltså ansvarigheten som människans egentliga väsen."Logga in/registrera konto