"Spejset"

Det ultimata nätverket

Available Files

No files uploaded.

Anders Hidman Discussion started by Anders Hidman 5 months ago
I mitten av juli 1837 påbörjade Darwin sin anteckningsbok “B” om Transmutation of Species ("arternas omvandling"), och skrev på sidan 36 “I think” (det vill säga "tror jag" på svenska) ovanför det första evolutionsträdet.


Logga in/registrera konto